Професионално LED осветление

ЛЕД КОРЕКТ е създадена през 2009 година. Фирмата се развива със стремителни темпове и устойчив растеж. Услугите, които предлагаме, се изпълняват на европейско ниво, в съответствие с добрите практики по целия свят.

14
години опит

> 500
клиенти

>860 m²
LED екрани

Изграждане на екстериорни (фасадни) и интериорни LED /светодиодни/ осветителни системи

Динамични LED подсветки за билборди и визии

Цялостна подмяна на конвенционално осветление с LED /светодиодно/ осветление

Доставка, монтаж и поддръжка на LED /светодиодни/ екрани и видеостени

Изработка на динамични осветителни системи с RGB пиксели за външна и вътрешна употреба

Изработка на LED /светодиодни/ осветители по задание от клиента