Професионално LED осветление

ЛЕД КОРЕКТ ЕООД е създадена през 2009 година. Фирмата се развива със стремителни темпове и устойчив растеж. Услугите, които предлагаме, се изпълняват на европейско ниво, в съответствие с добрите практики по целия свят.
  • Изграждане на екстериорни (фасадни) и интериорни LED /светодиодни/ осветителни системи
  • Доставка, монтаж и поддръжка на LED /светодиодни/ екрани и видеостени
  • Динамични LED подсветки за билборди и визии
  • Изработка на динамични осветителни системи с RGB пиксели за външна и вътрешна употреба
  • Цялостна подмяна на конвенционално осветление с LED /светодиодно/ осветление
  • Изработка на LED /светодиодни/ осветители по задание от клиента